Texas Hold’Em

Texas Hold'EmUtan tvekan så är det Texas Hold’Em som är det populäraste pokerspelet bland alla pokerspel. När det ska avgöras i WSOP så är det just Texas Hol’Em det görs. Hur spelar man då detta populära spel, det som utgör grunden för spelet är de två kort du har på handen och de fem kort som ligger på bordet. Det gäller att få så bra kort som möjligt på den egna handen. Brädan är de fem kort som ligger på bordet och det är alla spelare runt bordet som delar ut dessa. Brädan läggs ute enligt följande 3 kort först och sedan 1 + 1. Du använder dig av de två kort du har på handen och de fem som ligger på bordet, den så kallade brädan.De spelare som sitter till vänster om den som är dealer lägger en liten respektive en stor mörker och detta görs innan alla spelare har fått sina kort. När detta är gjort så får varje spelare två kort vardera, de är de så kallade hålkorten. Nu kan spelet börja.Det blir den som sitter till vänster om den stora mörkern som får äran att börja första rundan. När alla har satsat så läggs tre öppna kort upp på bordet, dessa kort (floppen) kan användas av alla spelare. Nu är det dags för andra rundan av satsning och den startas av den spelare som sitter först till vänster om given och som fortfarande är kvar i spelet.Efter att andra rundan är över så ska det läggas upp ett fjärde öppet kort på bordet, det är vad som brukar kallas för turn eller fjärde gatan. Den tredje satsningsrundan följer samma princip som andra rundan. När den tredje rundan gått så är det dags för River eller femte gatan och då läggs det femte och sista kortet upp bredvid fjärde gatans kort (turnkortet), även det ska ligga öppet.Den sista rundan för satsning genomförs som de tidigare och om det är fler än en spelare kvar så blir det showdown och den spelare som sitter med de bästa fem korten på handen vinner hela potten.